👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografin - läsprojekt åk 9

Skapad 2021-09-07 12:27 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
Idag finns det ett stort intresse att läsa biografier och nästan varje vecka publiceras det biografier som kända personer har skrivit själva eller med hjälp av en författare. Vi har även Sveriges Radios sommar/vinterpratare som alla berättar olika livsöden - alla har de en historia de vill berätta vidare. Ni ska läsa en biografi i bokcirkelform och arbeta kring den gemensamma läsningen. Biografins innehåll kommer bearbetas muntligt och skriftligt. Vi inleder projektet med att ""bjuda in" kända personer på en middag samt lyssna på en egen vald talare från Sveriges radios Sommar/Vinter. Textgenrer vi har i fokus är recension, reportage, läslogg och brev.

Innehåll

Tidsperiod

Veckorna 37-45

 

Förmågor i fokus

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter  för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
 
Övergripande mål
Delaktighet sker i form av att eleverna får fritt tänka kring kända personer de skulle vilja träffa i en fingerad middag, för att kunna ringa in vilka biografier de är intresserade av. I samarbete med vårt skolbibliotek får eleverna sedan välja den biografi de kommer att läsa under perioden. 
 
Vad ska du lära dig?
Du ska genom din läsning/lyssning kunna förstå och sätta dig in i en persons liv och tankar genom att använda olika strategier
Du ska muntligt kunna berätta och diskutera din läsning/lyssning i klassen
Du ska kunna producera olika textgenrer
 
 
Hur ska jag visa det?
Du ska aktivt skriva en läslogg under din läsning 
Du ska producera egna texter kopplade till din läsning/lyssning där vi arbetar med feedback 
Du ska muntligt presentera din läsning i mindre grupper
 
 
Planerade uppgifter:
 • Vilka vill du bjuda på din middag?
 • Välj en "sommarpratare" som du recenserar och diskuterar
 • Fortlöpande läslogg
 • Brev
 • Reportage
 • Bokpresentation

 

 

 

 

Uppgifter

 • Reportage

 • Bokrecension

 • Recension av sommar/vinterpratare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Biografin - läsprojekt åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva texter
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtala & diskutera
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.