👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 2 Språket 2021 Annika Tjernberg

Skapad 2021-09-07 12:41 i MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Språket 2021 Tema: Barnkonventionen, En kompisbok för de yngsta/äldre av Linda Palm

Innehåll

Fokusområde 2 Språk 2021

1. Vilka läroplansmål ska vi sträva mot?

* Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

* Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

Jag kommer att arbeta utifrån material kopplat till Barnkonventionen och andra böcker som vi läser. I de samtal vi har med varandra, både i leken och i rutinsituationer är alltid språket i fokus men också i det sociala samspelet där språkbruket emellan oss är viktigt. Med de mindre barnen blir tecken och sånger viktiga delar. 
Även när vi är ute är språket en viktig del, ex läser vi skyltar tillsammans på den dagliga promenaden. 
Bokstavsmattan i lekrummet används flitigt. 
Alfabetspussel med både stora och små bokstäver.


3. Tänk på att väva in de övergripande målen i fokusområdet (ta bort vid publicering)

1. Demokrati, delaktighet och inflytande

Barnen är delaktiga på sina villkor, valmöjligheter t ex hur många, vilken väg….

2. Skapande, kreativitet och digital kompetens 

Dokumentation kommer att ske med hjälp av text, bild och videosnuttar på Unikum. Barnen är delaktiga i det som dokumenteras.


3. Genus och likabehandling

Vi är alla olika men lika viktiga, alla är lika mycket värda. I mitt familjedaghem ser jag till att pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet. Tydliga gemensamma regler både inne och ute.

4. Hållbar utveckling

Vara rädd om naturen, inte förstöra, gå till återvinningen, göra barnen medvetna om  lampor och rinnande vatten, använda det material som finns hemma.

 

5. Motorik och hälsa

Hemlagad mat med veckans grönsak, samt vegetariskt 1dag/veckan, mycket utevistelse i skog och mark, dagliga cykelturer.