👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Åk 6 (Der Sprung kap 1-5)

Skapad 2021-09-07 14:10 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Lpp åk 6 Der Sprung Kapitel 6-10
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med de fyra förmågorna tala, läsa, skriva och höra. Vi tränar uttal, strategier för att lära ord, samtala, förstå olika texter och grammatiska strukturer. Vi läser i läroboken, ser UR- film, lyssnar på musik. Vi lär oss om de tysktalande länderna.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll - arbetsområde:

Inom kapitel 1-5 kommer vi arbeta med följande innehåll;

kapitel 1

 • Kunna vanliga ord på tyska som liknar svenska s. 8 och 9
 • Kunna olika hälsningsfraser s. 11 + anteckningar om skillnader mellan länderna
 • Kunna säga de vanligaste färgerna på tyska s. 12

 

kapitel 2

 •  Kunna vanliga klassrumsord s. 14
 •  Kunna berätta vad du heter, var du bor, i vilken klass du går i och hur gammal du är samt ställa frågor för att lära känna någon s.17
 •  Kunna räkna 0-12
 •  Uttalsregler ei och ie s. 18 (samt övriga uttalsregler från stencil)

 

kapitel 3

 • Veta vad några idrotter heter på tyska s. 22
 • Kunna fråga hur någon mår och kunna berätta hur du själv känner dig, både när du mår bra och dåligt s. 23
 • Kunna räkna från 13-20 s. 24
 • Uttalar u och tyskt ü s. 25

 

kapitel 4

 • Kunna orden för olika familjemedlemmar s. 28
 • Kunna räkna 21-29 s. 29
 • Veta hur man uttalar o och z s. 31
 • Kunna berätta lite om din familj s. 28, 30, 33 och stencil

 

kapitel 5

 • kunna alfabetet på tyska s. 38
 • Kunna några fakta om de länder där man pratar tyska s. 36

 

Arbetssätt - undervisningen:

 • Läsning och översättning av olika sorters texter
 • Genomgångar
 • Film
 • Musik
 • Hörförståelse- övningar
 • Träna dialogläsning

Bedömning och kunskapskrav:

 • Hörförståelsetest
 • Läsförståelsetest
 • Läxförhör kapitel 1-5 på ord och fraser
 • Muntligt samtal med kompis

 

 

Uppgifter

 • Gå in på Liber glosmaskin på Sprung 1 för glosträning

Matriser

M2
Matris för kunskapskrav i moderna språk 6-9

F
E
D
C
B
A
Förståelse av det talade och skrivna språket
Läsa och höra
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Återberätta
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Språklig strategi
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning, tex förklara med andra ord, använda gester.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Använd text och muntlig in-put
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på något vis använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och när du pratar eller skriver för att kommunicera med en eller flera andra personer.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (kommunikation).

F
E
D
C
B
A
Egen produktion av språket
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Rätta sig själv
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Samtala
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

F
E
D
C
B
A
Realia
Fakta om landet där spanska talas och jämföra med Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.