👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A

Skapad 2021-09-07 14:24 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 2 Matematik
Välkommen till matematikens värld där vi utgår från boken Koll på matematik 2A. Även Bingel är en del av vårt matematikläromedel.

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav åk.1-3. Se nedan.

Undervisningen i matematik kommer att utgå från boken Koll på matematik 2A. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Vi kommer träna på att föra matematiska resonemang, att prata matte och olika lösningsstrategier. Eleven kommer att jobba både självständigt och i grupp. Ibland kommer vi att ha praktisk matte, utematte, spelar spel m.m. Detta för att befästa kunskaper och färdigheter.

 

Vi kommer att arbeta med följande ht-2021

 • Volym: uppskatta och jämföra deciliter och liter.
 • Mönster i talföljder.
 • Addition med tiotalsövergångar och olika strategier.
 • Dubbelt och hälften.
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Problemlösning
 • Tid, kunna uppskatta.
 • Klockan, hela den analoga.
 • Vikt, kilo och hekto.
 • Tabeller och diagram.
 • Multiplikation, tabellerna 2, 5 och 10.
 • Division, dividera med 2.
 • Helhet och delar.
 • Tal i bråkform.

Bedömning

Vi kommer att göra bedömningar genom samtal, diagnoser (bedömningsstöd i matematik från skolverket), grupparbeten, enskilt arbete och Bingel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3