👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2021-09-08 10:56 i Björkviks skola Katrineholm
LPP Svenska
Grundskola 1 Svenska
I ämnet svenska får du lära dig att läsa och skriva. Lyssna på när andra berättar och själv berätta för dina kamrater. Du får också lära dig att återberätta texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du kommer att lära dig små och stora bokstäver

* Du kommer lära dig att skriva ord och meningar

* Du kommer lära dig några skiljetecken som punkt, utropstecken och frågetecken

* Din förmåga i tal- och skriftspråk

* Anpassa ditt språk till olika situationer

* Ditt sätt att kunna diskutera muntligt och skriftligt, tänka, ta eget ställningsantagande och lära

*Hur man bearbetar olika typer av texter enskilt och tillsammans med andra

* Hitta information med hjälp av digitala verktyg och böcker. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

* Ditt tal- och skrivförmåga.

* Din läsning av enkla texter.

* Hur du diskuterar och återberättar muntligt och skriftligt.

Hur ska det bedömas?

Ditt deltagande.

* Jag gör en formativ bedömning.

* Mina observationer.

*  Jag ser hur du tar till dig instruktioner och utför dem.

* Jag lyssnar på när du återberättar och diskuterar.

* Jag ser om du förstår sambandet mellan ljud och bokstav.

Undervisning och arbetsformer

Vad kommer vi att göra?

* Du kommer att få träna på att skriva för hand och på Ipad. På Ipad använder du talsyntes för att höra bokstavsljud, ord och meningar. 

* Du kommer att läsa texter/böcker högt i skolan

* Du kommer att få läsa olika skönlitterära verk.

* Du kommer att få träna på diskutera, återberätta och föra resonemang i olika sammanhang.

* Du kommer att få prata om olika texter. 

 

 Hur kommer vi att göra?

* Vi kommer att ha boksamtal.

* Vi kommer att arbeta med bilder tillsammans med skrift. 

* Vi kommer att ha gruppdiskussioner.

* Vi kommer prata om ord, meningar, punkt, skiljetecken, stor och liten bokstav, frågetecken och utropstecken.

* Vi kommer att träna på att skriva bokstäver, ord, meningar och berättelser. 

* Du kommer att få läsläxa hem en gång/veckan med olika texter/böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1