👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7 ht 21

Skapad 2021-09-08 11:18 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Vad en "tre sextio" respektive en "fem fyrtio" vet ganska många av dagens ungdomar vad det innebär, att man roterar ett helt varv runt sin egen axel (360 grader) respektive ett och ett halvt varv (540 grader).

Innehåll

Mål:

I och med ditt arbete på de här kapitlet kommer du få lära dig om:

- beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar. 

- beräkna omkrets och area av månghörningar

- beräkna volym av prismor

- några enheter för längd, area och volym

- beräkna arean av begränsningsytor

 

Begrepp som du kommer stötta på i detta området är följande:

endimensionell, längd, sträcka, meter

tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, 

tredimensionell, volym, kropp, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid,

månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma,

likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, 

parallell, parallelltrampets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta. 

 

Planering

Du kommer få arbeta enskilt och  tillsammans med andra med detta område under vecka 40 - 45 

- genomgångar 

- titta på film

- arbeta med kommunikation, resonemang och problemlösningen 

 

Mitt i området kommer du få göra en diagnos, där du och jag ser vad just du behöver öva vidare med eller fördjupa dig inom..

 

Området avslutas med ett prov , som är planerat till vecka 45 och görs under två dagar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9