👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La vie quotidienne Fran 9 ht 21

Skapad 2021-09-08 13:36 i Torpskolan Lerum
Vi läser, lyssnar och arbetar med texter som handlar om familjen, skolan och ungdomars liv. Vi utgår från kap 1 i Chez Nous 4.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Sur la plage, la rentrée, un blogue = des sítuations courantes. Lisez et écoutez!

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde jobbar vi med alla olika förmågor men fokuserar extra på förmågan att förstå franska, att läsa och lyssna.

Undervisning

Vi jobbar med;

 • Musik: lyssnar på olika franska artister
 • Ord och fraser: Du får lära dig ord och fraser som har att göra med olika vardagssituationer , samtal under semester, berätta vad du gjort under sommaren, samtal/dialoger mellan klasskamrater, ett blogginlägg av en sextonåring.
 • Repetition av grammatik - repetition av -er verb i presens/repetition av possessiva pronomen/ passé composé
 • Ny grammatik: Verb som böjs med être i passé composé - rörelseverb (t ex aller)/ verbet venir och uttryck med "venir de "../ vid behov repetition av annan grundläggande grammatik som kommer upp under arbetets gång.
 • Läs och hörförståelse - vi övar bland annat inför nationella prov 
 • Muntliga övningar - om vardagliga ämnen

Vi använder oss av följande material:

 • kapitel 1 i Chez Nous 4 (textbok och övningsbok, webben-övningsmästaren, quizlet)
 • olika strömmande program.
 • övningsuppgifter från nationella prov
 • genomgångar från youtube
 • muntliga övningar- frågor och svar, se classroom

Classroom/läxor

 • Classroom - här hittar du mer detaljerad planering för varje lektion, länkar, material mm.
 • läxor/uppgifter till torsdagar

 

Bedömning

Förhör v 40 - en avstämning på dit vi har hunnit  med hittills ( efter denna fortsätter vi jobba med valda delar av kapitlel 1)

-  på ord/fraser/grammatik från kap 1a

- Läsförståelse kap 1a

- Rep grammatik: possessiva pronomen/ passé composé/

- Ny grammatik: passé composé av rörelseverb (böjs med être)

- Allmän läsförståelse (np uppgift)

 

Utvärdering

Avsluta meningarna:

 • I det här arbetsområdet lärde jag mig ...

 • Det mest användbara jag tar med mig är ...

 • Den viktigaste saken som jag vill arbeta mer med är ...

 • En sak som jag inte är säker på är ...

 • Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsområdet om... 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk - läs- och hörförståelse (obs! enstaka kunskapskrav)

På väg
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visad förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.