👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godispåsen

Skapad 2021-09-08 16:29 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Du och dina tre kompisar har 5 godisar var. Hur många godisar har ni tillsammans? Hur vet du det och på vilka olika sätt kan du visa det? Kan du berätta hur du tänkte för en kompis? Det och mycket mer kommer du få ta reda på, både enskilt och tillsammans med dina klasskompisar.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Mål:

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna använda olika metoder, exempelvis uppställning, för att addera och subtrahera tvåsiffriga tal.
 • se sambandet mellan upprepad addition och multiplikation samt kunna använda enkel multiplikation.
 • göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder. 
 • arbeta med problemlösning.

Arbetsgång:

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt/praktiskt.
 • träna på att använda Blockmodellen.
 • träna på problemlösning och på att komma fram till en lösning på flera sätt.
 • samtala om matematik.
 • färdighetsträna både skriftligt och digitalt.
 • spela spel.
 • arbetar i helklass, par och enskilt.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda matematiska begrepp (ord) i samtal.
 • hantera och använda naturliga tal.
 • känna till Blockmodellen och hur den kan användas vid problemlösning.
 • använda huvudräkning vid enkel addition, subtraktion och multiplikation.
 • välja och använda skriftliga metoder.
 • göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och höjder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3