👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adobe InDesign

Skapad 2021-09-08 21:24 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Grafisk kommunikation
InDesign är ett program där du kan jobba på ett utvecklat och mer effektivt sätt med större mängder typografi i filer som spänner över flera sidor, såsom tidningsdesign och bokdesign. Här hittar du spellistor för instruktioner för InDesign.

Innehåll

PLANERING

Utför uppgifterna i följande ordning:

1. PM Grunder InDesign:

Här kommer du utgå från övningar i följande spellista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-2tbWPGL9FhoZkEWCFr210HdSIJ3zHC

2. PM Fördjupning InDesign:

Här utgår du från övningar i följande spellista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-2tbWPGL9HCgw8S_TRu71DOs5QsBcpz

3. PM Färglära och Färgmatchning:

Här tar du hjälp av Pantonefärgkorten som finns tillgängliga i klassrummet

genomgången i färglära som du hittar här:
https://docs.google.com/presentation/d/1XKsGBmiCZElONVVpvXXmz7tETfsyXcMyh_6T-sTsn-8/edit?usp=sharing

samt instruktionerna för att skapa färgrutor i detta dokument:
https://docs.google.com/document/d/1u5Us5_MzL3axe_kVWwfq5N_9l6LjPuqy/edit?usp=sharing&ouid=100972611531251255508&rtpof=true&sd=true

 

Uppgifter

  • PM Grundövningar i InDesign

  • PM Färglära och färgmatchning

  • PM Fördjupningsövningar InDesign

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik.
    Gra  -
  • Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering.
    Gra  -

Matriser

Gra
Grafisk kommunikation 1

E
C
A
1. Grafiska funktioner och arbetsflöde.
Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig.
Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
2. Visualisering, skissteknik
Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
3. Målgrupp, sammanhang, önskad effekt.
Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
4. Planering, tekniskt genomförande, deadline.
Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
5. Analysera och bedöma.
Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
Eleven gör en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
Eleven gör en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
Eleven gör en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt.
6. Fackspråk och begrepp.
Förmåga att använda relevant fackspråk.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.