👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2021-09-09 12:46 i Ekkälleskolan Linköping
En pedagogisk planering baserad på Favorit matematik 4A - Kapitel 1, De fyra räknesätten och prioriteringsreglen
Grundskola 4 Matematik
I arbetsområdet "Multiplikation" kommer du att fortsätta arbeta med multiplikationstabellerna 1-10. Du kommer även att lära dig att räkna med uppställning i multiplikation samt hur du multiplicerar med tiotal och hundratal. Du kommer öva dig i att välja rätt metod och räknesätt i problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att få undervisning genom lärarledda genomgångar.
 • Du kommer att få arbeta både individuellt och i par/grupp.
 • Du kommer att få arbeta i matematikboken Favorit matematik 4A samt använda dig av den digitala delen.
 • Du kommer att få undervisning i olika problemlösningsstrategier där vi använder oss av arbetsmetoden EPA.
 • Du kommer att få träna på att använda ämnesspecifika begrepp.

 

Bedömningsformer

 • Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsområdet (muntligt, skrivtavlor, problemlösning enskilt/i grupp).
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov (Bedömning för lärande).
 • Multiplikationstest tabell 1-10.

 

Det här ska du kunna efter att vi har arbetat med arbetsområdet:

 • Multiplikationstabellerna 1-10
 • Multiplikation med 10 och 100
 • Uppställning multiplikation med ensiffrig faktor
 • Uppställning multiplikation med tvåsiffrig faktor 
 • Problemlösning med tydlig redovisning av beräkning och uttryck
 • Kunna förklara följande matematiska begrepp: talsort, multiplicera, faktor, produkt, minnessiffra, uppskattning, rimlighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6