👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi åk 2

Skapad 2021-09-09 14:29 i Bringsta skola Nordanstig
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under vikingatiden trodde människorna i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron. Du kommer att lära dig om olika gudars egenskaper och ta del av berättelser från denna tid. Du kommer också att få lära dig varför våra veckodagar heter som dom gör.

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serie "Odens rike" och sedan diskutera innehållet. 
 • titta på serien Gudar och badkar ( UR) som tar upp hur veckodagarna fått sitt namn.
 • lära sig läsa av en tidslinje.
 • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska mytologin.
 • skriva egen faktatext om en vald gud.
 • ta del av högläsning och gruppläsning om händelser i den nordiska mytologin samt arbeta med instuderingsfrågor till texten.
 • färglägga och måla några av asagudarna.

Vad som kommer att bedömas:

Se matris

Hur du får visa vad du kan:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-skriva en enkel text med egna ord om den gud du valt.

-Att förstå det du läst och hört.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Nordisk mytologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska myter
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du beskriver med stöd av din lärare hur människan såg på världen under den nordiska mytologin (världsträdet)
Du beskriver hur människan såg på världen under den nordiska mytologin (världsträdet)
Du beskriver med historiska begrepp (yggdrasil, asgård,asagudar, midgård), hur människan såg på världen under den nordisk mytologin (världsträdet)
Myter
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du berättar med stöd av din lärare en kort del av någon myt (Tors hammare, veckans dagar, Odens borg, Sleipner och Särimner) du hört eller sett.
Du berättar en kort del av någon myt (Tors hammare, veckans dagar, Odens borg, Sleipner och Särimner) du hört eller sett.
Du berättar och använder historiska begrepp när du återger en kort del av någon myt (Tors hammare, veckans dagar, Odens borg, Sleipner och Särimner) du hört eller sett.