👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering - Utforska naturen Ekorren, 2021HT

Skapad 2021-09-10 10:11 i 200121 Förskolan Tallbacken Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Nuläge/syfte Kort inledning med vilka intressen, behov och tankar som barnen ger uttryck för. Varför är projektet valt? Vi arbetar med att få barnen känna sig trygga på förskolan med alla barn, pedagoger och med våra rutiner. Vi har även observerat barnen för att se vilka intressen de har. Vi har en ny barngrupp med många olika intressen. Vi märker att barnen är aktiva, tycker om att vara ute, utforska gården, observera planteringen som vi har på gården osv. Vi har därför valt ett tema som vi tänkte kalla "Utforska naturen". Inomhus har vi märkt att barnen gillar att leka i köksvrån, laga mat, och duka bordet. Vi har dessutom märkt att barnen gillar att leka med vatten, så vi har även tänkt att erbjuda barnen vattenlek samt att låta dem utforska vatten.

Innehåll

Syfte

Öka barnens intresse och kunskap om naturen, deras rörelseglädje, motoriken, fantasi och föreställningsförmåga, språkutveckling samt deras matematiska tänkande. 

 

Arbetssätt

Hur ska undervisningen gå till? Beskriv arbetssätt i ute- och innemiljö

Vi vill erbjuda barnen att gå till t ex olika parker och olika skogar. Utforska naturen och även ta med naturmaterial till förskolan som vi sedan kan använda t.ex. i skapande, lek, i olika matematiska övningar osv.

Vi planerar att gå till Bandängen och utforska djuren som befinner sig där.

Vi ska titta på olika program på UR-play som handlar just om naturen och hösten, t.ex. Tripp, trapp, träd - "Höstregn" och "Höstväder", "Djur med Julia", "Skrutt samlar höst".

Vi kommer att använda olika pedagogiska appar som är kopplade till naturen, t.ex. Tripp, trapp, träd.

Vi kommer att läsa böcker om naturen och djur bland annat.

Inomhus: 

Vi ska ha en planerad roll-lek då vi t.ex. ska laga mat och gå på picknik, eller låtsas grilla i skogen, tälta osv. för att öka barnens föreställningsförmåga, lust att leka och lära, samarbeta och lära sig lekkoder. 

Skapande aktiviteter som att måla, limma, klistra.

Eftersom barnen är intresserade av vatten, så tänkte vi erbjuda dem vattenlek där vi bland annat ska utforska densiteten i olika föremål.

 

Arbetssätt från WKI

Barns matematiska utveckling

Vi utvecklar användandet av digitala verktyg där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter för barns lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och får bekanta sig med programmering, analogt och/eller digitalt.

Vi åstadkommer detta genom att: tillsammans med barnen använda appar på lärplattan som utvecklar deras matematiska tänkande ytterligare.

 

Naturvetenskap och teknik

Vi utvecklar dokumentationen så att den utgör underlag för diskussioner och reflektioner i arbetslaget och i vissa fall med barnen. Den bidrar även till utvärderingen i det systematiska kvalitetsarbetet av i vilken mån detta bidrar till att uppfylla förskolans prioriterade mål. Barn och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga i den processen.

Vi åstadkommer detta genom att:
Vi ska filma och ta kort på barnens lärprocesser och upptäckter och arbeta vidare med deras intressen.
T.ex. när barnen ser en mask, kan vi dokumentera detta och jobba vidare med det genom att söka mer information om maskar, rita, skapa osv.

Arbetssätt från förskolenkäten:

·     Vi ser att det vi behöver jobba mer med är:

 -      Att utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.

-      Att barnen ges möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande

 

Resursanvändning

Vilket material och miljöer används?

Utomhusmiljö - gården, skogen, parker, närmiljö

All material på gården.

Naturmaterial som t.ex. löv, pinnar, kottar, stenar.

Allt inomhusmaterial.

Papper, pennor, penslar, färg, lim, saxar.

Lärplattor

 

Vårdnadshavares delaktighet

Hur ska vårdnadshavare vara delaktiga?

Vårdnadshavare kan ta del av projektarbete genom daglig kontakt på förskolan, via lärloggarna på Skolplattformen. Där kan de även tillsammans med barnen titta på och läsa vad vi arbetar med just nu. Då kan vårdnadshavare samtala med barnen om detta, uppmärksamma t.ex. årstidens förändring, höstens färger osv. Man kan även hemma titta på samma program från UR-play som vi tittar på förskolan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18