👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Svenska period 6

Skapad 2021-09-10 09:53 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Planeringen baseras delvis på användning av läromedlet ”Clio” som är ett digitalt läromedel. Planeringen baseras även på det läsfokus som just åk 4 är koncentrerat på. Vid två lektionstillfällen/vecka arbetar vi i bokcirklar. Just nu med boken Varg.

Innehåll

 

Vad?

 

 • Period 6 – v.11 – v. 14   VEM SKA JAG TRO PÅ

  Informationssökning och källkritik

  -          ​​Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

  -          Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur?

 

Svenskveckan består av fem lektionstillfällen. Eleverna har en svenskläxa varje vecka från fredag till fredag.

Lektionstillfällena har en återkommande struktur enligt nedan:

 

L1) – Arbete med Clio.

-          Genomgång/Diskussion kring ett nytt ämne (EPA)

-          Enskilda uppgifter som hör tillavsnittet.

-          Sammanfattning

 

L2) – Samma som L1

-          Samt egen läsning

 

L3) – Efter behov: diktamen, mindre test, skrivuppgift eller Clio.

-        

-       Utvärdering.

 

L4) Efter behov:

-          Bokcirkel

 

-          L5) Bokcirkel

 

 

 

Varför?

 

Koppling till nationella mål och kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6