👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ht-21/vt-22 Mo förskola avd. Blåsippan

Skapad 2021-09-10 10:01 i Mo förskola Söderhamn
Hållbar utveckling 1-3
Förskola
Vi kommer att arbeta med Hållbar utveckling under hösten och våren 21/22. Barnen visar intresse för djur och natur på våra skogspromenader.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen består av 9 st 1-3 åringar varav 5 är nyinskolade från maj till augusti. Vi har startat upp höstterminen med att gå till skogen. Vi har då upptäckt barnens intresse att utforska allt de hittar, de vill gärna plocka med sig pinnar, kottar, löv mm tillbaka till förskolan. 
Sen tidigare har de äldre barnen fått lära känna ”sopsamlarmonstren” som visar hur vi sorterar vårt avfall. 

Mål

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samt få kunskap om växter och natur.
 • Barnen ska få lära känna sopsamlarmonstren och lära sig om sopsortering/återvinning samt få förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling.
 • Barnen ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
 • Vi vill se att barnen hjälper varandra med tex skorna, mössan, dela med sig av leksaker och trösta varandra.

Syfte

Vi vill uppmärksamma hållbar utveckling och hur vi tillsammans kan skapa och respektera vår miljö, natur och varandra.

Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi vill att barnen ska vara rädd om sin miljö och varandra.

Genomförande

Hela barngruppen ska delta under hösten -21 och våren -22.

 • Alla barn ska få gå till återvinningsstationen och slänga skräp.
 • Vi plockar upp skräp som vi hittar i naturen.
 • Vi presenterar våra sorteringshinkar med sopsamlarmonstren på där vi sorterar vårt skräp.
 • Sopbilen! Film, göra, leka titta när den kommer.
 • Skogsutflykter.
 • Vi upptäcker och upplever naturen tillsammans.
 • Vi använder skräp och naturmaterial i vårt skapande.
 • Spontana och lärarledd rörelser till musik ute och inne.
 • Vi uppmuntrar barnen att vara hjälpasamma, lyssna på, respektera varandra, dela med sig och vänta på sin tur.
 • Vi uppmärksammar alla positiva handlingar barnen gör för varandra.

Alla barn ska delta.

Det kommer att ske på samlingar och gruppaktiviteter varje vecka.

Detta arbetar vi med hösten -21 och våren -22. 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under terminens gång med hjälp av anteckningar, foton, text och lärloggar i Unikum. 

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Vi reflekterar en gång i veckan i arbetslaget och utvärderar en gång i månaden. I slutet av december utvärderar vi hela terminen. Vi reflekterar tillsammans med barnen i olika konstellationer och vid olika tillfällen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18