👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gafsan Normer och värden 21/22

Skapad 2021-09-10 10:13 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Vi vill stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

Vi har en ny barngrupp och ett nytt arbetslag som inte hunnit upptäcka barnens intressen och frågor kring detta målkluster. Vi ska observera och lyssna in barnens intressen, frågor och nyfikenhet för att kunna ge rätt förutsättningar och undervisning.

 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

 •  Verksamheten ska genomsyras av respekt, öppenhet, solidaritet, ansvarstagande och gemenskap i gruppen.
 • Barnen ska få möjlighet att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 •  Verksamheten ska  bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att  skapa förståelse för alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och demokratiska värden.

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

 

 • Jobba i smågrupper varje vecka
 • Vara härvarande pedagoger som ser, hör och lyssnar på varje enskilt barn.
 • Göra gruppsammansättningar som påverkar barnet/gruppen positivt.
 • Vi kommer att använda oss av böcker och berättelser, drama och musik i vår undervisning.
 • Vi kommer också använda oss av bygg och konstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18