👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odens Normer och värden HT21 VT22

Skapad 2021-09-10 10:23 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Genom att arbeta med miljö och omsorg vill vi möjliggöra för olika former av möten och samspel.

Innehåll

Planering HT21 VT22

Mål (lpfö18):

Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

"öppenhet, respekt solidaritet, respekt och ansvarstagande"

-"ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället"

-”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra”

-"nyfikenhet och kreativitet och lust att leka och lära"

 

Frågeställning VT2022:

Hur visar barnen omsorg för vår miljö och varandra?

 

Kriterier för strävansmålet VT2022:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att värna om vår miljö, vårt material och varandra.  

 

Nuläge Vt2022:

Barnen visar ett fortsatt intresse för våra Sopsamlarmonster. Vi kan se att vårt arbete med Kompostina har genererat i ett stort intresse att lära känna våra andra sopsamlarmonster och barnen vill gärna veta mer inom området.

Vi kan även se ett behov av att utveckla barnens samspel med fokus på kompisrelationer, inkluderande samt att kunna uttrycka tankar och känslor för varandra samt att lyssna in sina kompisars tankar och känslor.

Genom att använda oss utav våra sopsamlarmonster kan vi möjliggöra för olika former av anpassad undervisning efter barnens visade intressen samt behov både inom miljö, hållbar utveckling samt kompisrelationer.  

 

Metoder för att uppnå målet:

Vi kommer att utgå från barnens visade intressen samt behov.

Genom att använda oss av sopsamlarmonstren vill vi inspirera till omsorg kring vår miljö och varandra. Vi arbetar i olika former av gruppkonstellationer anpassade efter undervisningen för att möjliggöra för barnen att få det stöd som hen behöver i vår undervisning. 

 

Vi kommer arbeta utifrån fem strategier enligt utvecklingspedagogiken: 

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnens värld skapar trygghet. Därför gör vi tydlig struktur även över våra undervisningstillfällen, exempelvis med hjälp av ett tydligt planeringsunderlag samt en tydlig början och slut i undervisningen. 

Variation- Lärande bygger på variation. För att kunna urskilja ett visst fenomen måste det kontrasteras mot andra fenomen.

Från lokalt till expansivt språk -  Vi använder ett expansivt  språk för att kunna utmana barnen i deras språkutveckling. Vi kopplar samman vår undervisning med vardag och även tvärt om. Vi använder oss av korrekta begrepp i alla dess olika sammanhang för att gynna språkutvecklingen samt för att vidga barnens begreppsbild.

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi tillför, berikar, samt utvecklar nya kunskaper/begrepp i vardagen och även i vår undervisning. Vi arbetar bland annat i mindre gruppkonstellationer för att varje barn ska kunna få det stöd som hen behöver.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar barnens nuläge i lärloggar samt följer upp för att se barnens förändrade kunnande inom området. Genom samtal med barnen då vi bland annat återkopplar till tidigare undervisningstillfällen möjliggör vi ett berikat språk då barnen sätter ord på vad de lärt sig samt att vi bekräftar/förstärker i återkopplingen kring vad vi har tittat på/lärt oss.

  

 

 

Frågeställning HT2021:

Hur visar barnen omsorg för sin omgivning? 

 

Kriterier för strävansmålet HT2021:

Vi vill att barnen utvecklar sitt ansvarstänk kring både vår miljö och varandra. 

 

 

Nuläge augusti/september 2021: 

Barnen är nyfikna på varandra och sin omgivning. De visar ett intresse för att värna om vår miljö. Barnen är lyhörda för varandras känslor och behov. 

 

Metoder för att uppnå målet:

Genom att använda Sopsamlarmonstret Kompostina vill vi inspirera till omsorg kring vår miljö och varandra. Vi vill erbjuda intressant material som inspirerar till möten och samspel mellan barnen. 

 

Vi kommer att utgå från två av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

samordning av perspektiv- Barns perspektiv ska inte ersättas av ett korrekt sätt att se saker på, utan i stället berikas av nya sätt att betrakta fenomenet på. Genom samtal med barnen får läraren tillgång till deras perspektiv och kan utifrån det vidga deras förståelse.

Barn behöver stöttas och utmanas- För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem.