👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖPP Böcker

Skapad 2021-09-10 10:54 i Sundby förskola Ekerö
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Barnens intresse och behov för målet/målen: 

Vi vill utmana barnen kring deras intresse för olika slags böcker och ge dem insyn i böckers nytta. Skapa förståelse för att det finns böcker för alla tillfällen och att läsning är en viktig förmåga inför framtiden. Att böcker används för att förmedla kunskap och budskap inom många olika områden. 

Kortsiktiga mål - barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

Att kunna lyssna och förstå vad en bok handlar om. 

Kunna återberätta, uttrycka egna tankar, ställa frågor.

öka deras ordförråd och ordförståelse.

Leka med ord på olika sätt.

Geometriska former

Mönster

sortering

Begreppet olika

förståelse för begreppet teknik 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att nå målet/målen:

På samlingar ska vi samtala om böcker och se vad barnen vill veta mer om.

Arbeta med böcker inom olika ämnesområden i mindre grupper. Vi börjar med normer och värden och arbetar med det i tre veckor, sen böcker om matematik (mönster, sortering, former), böcker om begreppet Olika.

Gestalta böcker på olika sätt med hjälp av dans, drama, sång, musik och skapande.

fortsätta med veckans ord.

Skapa någon form av vernissage tillsammans.

Vi ska ha en bokpåse som alla barn ska få låna hem och läsa tillsammans med sina föräldrar.

Rim och ramsor.

James Nottingham övningar.

Bornholmsmodellen på samlingar

Självporträtt 

Udersöka och lära oss mer om teknik och naturvetenskap.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18