👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2021-09-10 13:12 i Härneviskolan Upplands-Bro
Grundskola 5 Biologi
Du ska få lära dig om människokroppen och dess organsystem - hur funkar vi egentligen och behöver vi alla olika system lika mycket?

Innehåll

Arbetsgång:

1.    Inledning med filmklipp från Naturhistoriska om människokroppens evolution (7 min). Inledande genomgång utifrån PP Kroppen. Film på SLI om skelettet (4 min). Inledande gruppuppgift på A3 med förkunskaper. 

2.    Arbete med skelettet, text med ordkunskap och läsförståelse. 

3.    Grupparbete – bygg ett skelett med naturmaterial. Kommer att ta 2-3 lektioner med att gå ut och hitta material, sätta ihop sin del och sedan sammanfoga och utvärdera (lim, tejp och snöre).

4.    Genomgång och anteckning (studieteknik) som sammanfattar skelettet. 

5.    Eleverna delas in i sju expertgrupper som arbetar med varsitt organsystem som de lär sig mer om i Utkik Biologi och i Clio Biologi och besvarar ett antal frågor. De tränar in en kort (3 min) presentation de skall kunna hålla för övriga elever i små tvärgrupper. 

6.    Under arbetets gång ser vi filmer ”Uppdrag kroppen” på SLI, fem filmer om 14 min vardera.

7.    Arbete i grupp/par/enskilt med instuderingsfrågor kring kroppen som vi sedan lyfter i helklass som en lärande avstämning.

8.    Vi går vidare till att arbeta med våra sinnen och ser ”Vi lär oss om – våra sinnen”, 16 min. 

9.    Vi avslutar med en ”sinnesfest” där eleverna gör en undersökning och fyller i ett protokoll.

10. Slutligen stämmer vi av med lärande frågor i smågrupper och helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6