👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal & tals användning ÅK 7

Skapad 2021-09-10 13:30 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Tal och taluppfattning

Pedagogisk planering Tal ÅK 7

Vad ska vi lära oss?

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt, positionssystemet
 • Storleksordna heltal och decimaltal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Avrunda tal
 • Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • Att räkna med de fyra räknesätten
 • Prioriteringsreglerna
 • Kunna använda sig av och växla mellan olika enheter

Vilka förmågor kommer att bedömas och vad innebär de på detta område?

Problemlösning:

Kunna lösa matematiska problem som innehåller heltal och decimaltal. Det innebär att kunna förstå frågan, välja en lämplig metod för att kunna lösa uppgiften, kunna göra en korrekt uträkning och en rimlighetsbedömning av det svar man fått. Kunna göra en utvärdering av den metod man valt.

Metoder:

Att kunna välja den metod som passar bäst för att kunna lösa uppgiften och kunna göra en korrekt uträkning.

Begrepp:

Du ska kunna ”matteorden” som hör ihop med området. Det innebär att förstå vad de betyder och själv kunna använda dem på rätt sätt.

Kommunikation:

Du ska kunna prata om matematik. Det innebär att du kan förklara hur du har tänkt och varför, kunna använda korrekta matematiska begrepp i rätt sammanhang, kunna resonera i grupp om val av metoder. Du ska också kunna förstå och följa med i när någon annan berättar om hur den har tänkt och varför.

Resonemang:

Du ska kunna föra och följa ett matematiskt resonemang.  Det innebär att du ska kunna redovisa hur du har kommit fram till en lösning och argumentera för din metod av lösning. Du ska även kunna sätta dig in i en kamrats lösning och förstå hur han eller hon har tänkt.

 

 

Vad kommer att bedömas?

Kvalitet på de olika förmågorna vid:

 • Individuellt arbete under lektioner
 • Grupparbeten under lektioner
 • Diskussioner i klassrummet
 • Arbete med whiteboardtavlorna
 • Prov

Hur får jag visa vad jag kan:

 • Kontinuerligt arbete under lektioner (P,B,M,R,K)
 • Deltagande och aktivitet i diskussioner och gruppuppgifter(K,R,M,P,B)
 • Kunskaper visade på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan til�lämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Begreppskunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Metodval
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Föra och följa matematiska resonemang

Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Samtal, argumentation och redogörelse
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.