👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk ht-21/vt-22 Mo förskola avd. Blåsippan

Skapad 2021-09-10 15:21 i Mo förskola Söderhamn
Språk
Förskola
Vi kommer under hösten -21 och våren -22 arbeta med språket, för att kunna ge barnen ett rikt och nyanserat språk.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp på 9st 1-3 åringar. Deras språkutveckling skiljer sig mycket i förhållande till varandra. Vi vill ge barnen ett intresse för språket och flera olika sätt att utrycka sig på. 

Mål

Vårt mål är att ge barnen ett större ordförråd och en god språkförståelse.

Vi vill att barnen utvecklar alla sina kommunikationsmöjligheter och får en förståelse för att man kan kommunicera på flera olika sätt tex med ett talat språk, kroppsspråk, med bilder och tecken.

Våga uttrycka sina tankar, sin vilja och sina idéer.

Syfte

Vi vill att barnen ska utveckla sin kommunikation så att alla kan uttrycka önskemål och känslor.

Genomförande

 • Vi använder oss av språkpåsarna.
 • Före Bornholmsmodellen
 • Läsa böcker/Ugglo
 • Sångstund
 • Takk-tecken
 • Rim och ramsor
 • Munmotorik
 • Sagolådor
 • Babblarna

Vi benämner saker och ting med dess korrekta namn i all kommunikation. 
Vi språkbadar och använder tecken under hela dagen.

Alla barn ska delta.
Det kommer att ske på samlingar och gruppaktiviteter varje vecka.

Detta arbetar vi med hösten-21 och våren -22. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under terminens gång med hjälp av anteckningar, foton, text och lärloggar i Unikum. 

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Vi reflekterar en gång i veckan i arbetslaget och utvärderar en gång i månaden. I slutet av december utvärderar vi hela terminen. Vi reflekterar tillsammans med barnen i olika konstellationer och vid olika tillfällen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18