👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2021-09-10 17:38 i Bohusskolan Ale
Vi läser och diskuterar faktatexter samt övar på att plocka ut nyckelord ur faktatexter för att med hjälp av nyckelorden återberätta ett innehåll.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med genren faktatexter

Innehåll

V 36

  • Vi läser s 2,5, 6 i häftet. 

Klicka här för att komma till häftet

V 37

  • Läs s 7-10 i häftet
  • Läs s 3-4 i häftet: Befolkningsexplosionen på 1800-talet. Arbeta med den faktatexten, s 11-12. 
  • Läs tillsammans texten Varför blir man kär?, s 15-16.  Vi arbetar gemensamt med att plocka ut nyckelord, samt sätta underrubriker.
  • Skriv en egen faktatext. 

Uppgifter

  • Faktatext - färdig version

  • Arbete med faktatext: Befolkningsexplosion

  • Faktatext Ht21

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Koppling till uppgiften

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Helhetsbedömning
Det finns en del brister i texten
Faktatexten innehåller enkla beskrivningar och/eller förklaringar, med egna ord.
Faktatexten innehåller utvecklade beskrivningar och/eller förklaringar, med egna ord.
Faktatexten innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, med egna ord.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur rubriker
Det saknas rubrik och/eller underrubriker
Det finns en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten
Det finns en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten
Det finns en huvudrubrik och några väl valda underrubriker som passar in i texten
Styckesindelning och textbindning
Styckesindelning och sambandsord saknas.
Styckesindelning används. Vissa sambandsord används, t.ex. och, därefter, för det första. Textbindningen är enkel.
Styckesindelningen är fungerande. Vissa sambandsord används t.ex. och, därefter, för det första. Textbindningen är utvecklad.
Styckesindelningen är välfungerande. Vissa sambandsord används t.ex. och, därefter, för det första. Textbindningen är välutvecklad.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skiljetecken
Det finns brister i bruket av skiljetecken.
Skiljetecken används i huvudsak korrekt.
Skiljetecken används mestadels korrekt.
Skiljetecken används korrekt.
Ordval
Det finns brister i ordvalet, eller texten är kopierad från en eller flera källor.
Ordvalet är enkelt. Ursprungskällans ordförråd är i huvudsak bearbetat.
Ordvalet är varierat. Ursprungskällans ordförråd är bearbetat.
Ordvalet är varierat och träffsäkert. Ursprungskällans ordförråd är bearbetat.
Stavning
Det finns brister i stavningen.
Det förekommer några stavfel.
Det kan förekommer några stavfel men det stör inte förståelsen av texten.
Det förekommer väldigt få/inga stavfel.

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Val av källor
Källor är ej angivna
En källa är angiven
Två eller fler källor är angivna
Två eller fler källor är angivna. Källorna är väl valda.