👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUS Läsutvecklingsschema

Skapad 2021-09-11 13:26 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Matris för läsutveckling
Grundskola 4 – 6 Svenska
Här kan du följa din/ditt barns läsutveckling. Vi kommer lägga till i matrisen efter de tillfällen du/ert barn har läst högt.

Innehåll

Syfte

Att eleven själv ska få förståelse för hur långt den kommit i sin läsutveckling. Eleven ska också tydligt kunna se mot vilken fas i läsutvecklingsschemat den jobbar mot.

Vad ska vi arbeta med?

Under läsåren arbetar eleverna med olika böcker och olika läsförståelseuppgifter. Vi tränar läsning och läsförståelse.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa böcker tillsammans.
 • Läsa själv.
 • Lyssna på böcker.
 • Arbeta med uppgifter om det du läst.

 

Vad ska du lära dig?

Se matris.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Läsa högt för kamrat eller pedagog.

Svara på läsförståelse uppgifter skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
LUS Läsutvecklingsschema

Rubrik

Fas 1 Utforskande: Du håller på att tillägna dig läsförmågan i tester med få ord på varje sida. Det är viktigt med innehållsberättande bilder.
Nivå 1 Du "läser" (hittar) och skriver (avbildar) ditt namn.
Nivå 2 Du känner till läsriktningen.
Nivå 3 Du visar att du upptäckt att det skrivna går att säga.
Nivå 4 Du kan läsa bekanta ord i texter med hjälp av ordbilder.
Nivå 5 Du listar ut nya ord med hjälp av de ord som du har mött tidigare.
Nivå 6 Du tar hjälp av bokstäverna, t.ex första bokstaven för att avläsa ord i texten. Du hör ibland att du läser fel och rättar till det.
Nivå 7 Du tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i din läsning. Du har blivit duktig på att själv höra när du läser "fel" och du rättar dig själv.
Nivå 8 Du kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa.
Nivå 9 Du tar effektiv hjälp av ljuden för att läsa ut längre och för dig obekanta ord.
Nivå 10 Du använder och växlar mellan olika lässtrategier för att få ett större flyt i din läsning av enkla texter. Exempel: Ordbilder - tar hjälp av bokstäverna - tar hjälp av bokstavsljuden
Nivå 11 Enkla berättelser med många bilder ca 3-4 rader per sida. Du försöker dig på att läsa mer text men behöver fortfarande använda dig av olika lässtrategier för att komma framåt i texten. Du vill förstå det som du läser.
Nivå 12 Enkla berättelser med många bilder med lite mer text. Du läser minst 3-4 ord i följd innan du "fastnar".

Rubrik

Fas 2 Expanderande: Du har nu utvecklat olika lässtrategier. Du kan nu läsa böcker med fler sidor i än tidigare. Textstorleken i böckerna är också mindre och det är endast texten som för berättelsen framåt. Du börjar på att bli säker på att sökläsa i en texten samt att du kan läsa och förstå en instruktion mm och utföra den.
Nivå 13 Enkla kapitelböcker. Du läser nu nästan flytande och fastnar bara ibland.
Nivå 14 Du kan nu sökläsa dvs. du hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text.
Nivå 15 Du läser nu flytande och obehindrat som kapitelböcker med enbart text. Du har bra läsförståelse, du tycker om att läsa och du föredrar att läsa tyst.
Nivå 16 Du läser och förstår en instruktion/beskrivning i flera led exempelvis ett recept.
Ny aspekt
Nivå 17 Du förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan.
Nivå 18 Du läser mycket frivilligt och gärna - slukläser a) Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder. b)Läser med lätthet böcker företrädesvis ungdomslitteratur c)Utökar ditt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen.
Nivå 19 Du läser fördjupande och överblickande och kan vid ett senare snabbt få fram nycklarna till textens innehåll och struktur.