👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar

Skapad 2021-09-12 11:02 i Snättringeskolan Huddinge
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om en fjärils livscykel.

Innehåll

Vad vi vill lära oss

Du kommer att få lära dig om en fjärils livscykel. Du kommer att få se/följa fjärilens metamorfos från ägg till flygfärdig fjäril. Du kommer att med några begrepp och med hjälp av bilder få  visa att du har förstått fjärilens alla utvecklingsstadier, samt vad den behöver för att kunna utvecklas till en flygduglig fjäril. Du skall få lära dig några olika fjärilars namn. 
 
Du kommer att få skriva och läsa enkla fakta texter.

Vad vi skall göra

Du kommer att

 • få se film.
 • få se många bilder på olika fjärilar.
 • få se levande larver, puppor och fjärilar.
 • tillsammans med andra få göra några fältstudier
 • få läsa enklare faktatexter.
 • få ta del av föreläsningar.

Du kommer att arbeta enskilt samt tillsammans med andra för att nå målen.

 

Hur kan du visa vad du lärt dig?

 • med ord och bild på ett för tillfället lämpligt sätt beskriva en fjärils metamorfos
 • med något naturvetenskapligt begrepp berätta något om detta temaområde
 • med egna ord beskriva var fjärilar gillar att leva
 • skriva enkla texter där du kan på ett tydligt sätt förmedlar de kunskaper du skaffat dig. Din text ska ha fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3