👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2021-09-12 13:55 i Växthusets skola Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med flera arbetsområden inom NO under åk 3. Vi fortsätter att träna och utveckla förmågor inom de naturorienterande ämnena.

Innehåll

Arbetsområden

 • Årstider, månader 
 • Faktatexter om djur och växter 
 • Kraft och rörelse – balans, tyngdpunkt, jämvikt
 • Tyngdkraft och friktion
 • Material och ämnens egenskaper 
  - Återvinning 
  - Enkla lösningar och blandningar 
  - Luftens egenskaper
 • Teknik

Undervisning

 • Genomgångar
 • Lyssna till berättelser och se filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Göra enkla fältstudier och observationer 
 • Göra naturvetenskapliga undersökningar
 • Dokumentera undersökningar 
 • Föra samtal och diskutera frågor och samband inom naturorienterande ämnen
 • Söka information och värdera källor

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt deltagande och dina förmågor att:

 • Samtala, lyssna och samarbeta
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge tankar
 • Utföra undersökningar och fältstudier
 • Ta ställning kring frågor och förklara samband inom naturorienterande ämnen
 • Ta in nya begrepp och använda dessa
 • Visa kunskaper både muntligt, i skrift och genom bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3