👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flickan på hotellet

Skapad 2021-09-12 17:10 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Planeringen utgår från boken Flickan på hotellet av Katarina Wennstam. Arbetet kommer också koncentreras kring serien #Hastag.
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
"Jag tittade på texten under Instagrambilden. Andra hade redan fyllt på med symboler, brustna hjärtan och tårar. Var hon död? Det kändes bisarrt, helt...ja, faktiskt omöjligt att förstå. Hon såg så levande ut." Detta är en del av baksidetexten på boken som vi kommer att läsa. Du kommer också få arbeta med serien #hashtag som en del av detta arbete.

Innehåll

Detta område kommer att vara ett samarbete mellan svenska och SO.

Arbetsformer:

Du kommer att läsa boken Flickan på hotellet och ni kommer att arbeta med läsförståelse. Du kommer att läsa en del under lektionstid men varje vecka får du en läsläxa och det är mycket viktigt att du kommer förberedd till lektionen - annars kommer du ha svårt att delta i aktiviteterna som sker under lektionstid. 

Förutom boken så kommer du att titta på  #Hashtag som är en serie om nätmobbning som är inspirerad av händelserna kring Instagramupploppet 2012 i Göteborg. 

Under lektionerna kommer du att få delta i samtal och diskussioner, ta ställning, utveckla resonemang och skriva texter. 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet genom att du:

- läser boken Flickan på hotellet samt besvarar frågor om innehållet och diskuterar olika frågor som boken tar upp. 

- deltar i samtal och diskussioner kring seriens innehåll och de ämnen den tar upp.

- bemöter och besvarar det brev som en av de dömda flickorna i Instagramupploppet i Göteborg skrev. 

- skriver olika slags texter exempelvis krönika, brev

- arbetar med ord och begrepp

- kunskap kring lag och rätt

Uppgifter

 • Svar på brev bearbetad efter Feedback

 • Hashtag 7-8

 • Hashtag avsnitt 5-6

 • Hashtag avsnitt 5-8

 • Hashtag avsnitt 1-4

 • Efter läsning skapa omslag

 • Flickan på hotellet kap. 31 - 40

 • Läsförståelsefrågor kap. 21-30

 • Läsförståelsefrågor kap. 11-20

 • Läsförståelsefrågor kap. 1 - 10

 • Flickan på hotellet kap. 21 - 30

 • Vem är du?

 • Mobbing

 • Flickan på hotellet kap. 1 - 10

 • Sammanfatta Hashtag avsnitt 5

 • Slutuppgift Hashtag

 • Slutuppgift "Flickan på hotellet"

 • Högläsning

 • Flickan på hotellet kap.11 - 20

 • Flickan på hotellet, t.o.m. sidan 12

 • Uttryck en orättvisa

 • Slutuppgift Hashtag - gruppuppgift

 • Brev till dömd tjej

 • Sammanfattning Hashtag del 1-4

 • Flickan på hotellet 23/1, läsförståelse kap 17 t.o.m. kap 21 t.o.m

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9