👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema höst

Skapad 2021-09-12 19:25 i Lillhaga förskola Nykvarn
Förskola
Här är en planering för att hålla koll på hur vi lägger upp och genomför vårt stora höst-tema

Innehåll

Vart är vi? Vart ska vi?

Vi har märkt att barnen intresserar sig för höstens annalkande och årstidens olika förändringar under de veckovisa tillfällen vi vistas i skogen. Det intresset tänker vi att vi kan ta vara på och arbeta efter även när vi inte är i skogen. För att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för årstiderna, naturens olika kretslopp och samband. 

 

Hur gör vi?

 • Genom att upptäcka tillsammans med barnen blir lärandet lustfyllt. Vi tar tillsammans reda på fakta som behövs för att tillskansa oss kunskaper om temats olika delar.
 • Vi sjunger, rimmar och ramsar om hösten, och inkluderar såväl tecken som motoriska inslag. 
 • Höstskapande
 • Litteratur, såväl skönlitterär som fakta, knyter an till temat
 • Stor del av undervisningen kommer bedrivas på plats i skogen där vi följer årstiden för att barnen ska ges ett konkret material att skapa förståelse utifrån. Vi letar, utforskar, läser om och diskuterar höstens olika tecken
 • Digitalisering, barnen dokumenterar sina upptäckter, tar reda på fakta med hjälp av våra digitala verktyg samt använder QR-koder i uppdragen 

 

Hur dokumenterar vi detta? 

 • Vi kan hänga upp sådant vi skapar på vår stora dokumentationsvägg (vi hör en stor höst-skylt med hjälp av barnen för att märka upp vår höstvägg). Där kommer det både finnas skapande och fotodokumentation som vi och barnen har fotograferat. Vi kan även använda någon hylla för skapande i glasskåpet på nedervåningen. 
 • Vi gör veckovisa lärloggar (veckobrev) för hela gruppen
 • I slutet av temat avslutar vi med en stor lärlogg om temat. 
 • Barnen får individuella lärloggar med en intervju om hösten, vad barnet har lärt sig och vad hen skapat under temats gång. Kom ihåg att fotodokumentera.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18