👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösttema- Svampar

Skapad 2021-09-12 20:13 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Safirenbarnen har visat en stor nyfikenhet till svamputbudet på och utanför vår gård!

Innehåll

För vem och när:  Safirens alla barn med start i sep-21

                                            

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut: 


Utforska svampar i verklighet, digitalt, i bild, i sång/ramsa samt genom skapande

 

* Namn på svampar 

* Svampens delar

* Måla svampar på papper

* Måla svampmodeller i kartong

* Sånger: Plocka svamp och Herr Kantarell

* Ramsa: Svampen-bordsramsa och Svampar-fingerramsa

* Saga: Hur flugsvampen fick sina vita prickar ( flano )

* Pussel-svampens delar

* Memory

 

 

 

Syfte, Varför gör vi detta:

 

Vi jobbar för att det ska vara ROLIGT TRYGGT OCH LÄRORIKT i förskolan

Se läroplansmål nedan

 

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra: 

 

Ställa i ordning en SVAMPKUB

Kopiera bilder på svampar

Ramsor, sånger, saga, svampmemory, svamppussel

Montera kartongsvampar

Ta fram luppar 


         Steg 1

          Utforska svamparna i vår närmiljö

          Presentera vår SVAMPKUB 

          Utforska och studera livet i svampkuben 

          Sjunga: Plocka svamp och anv matramsan: Svampen

 

         Steg 2 ( tillägg )

         Presentera bilder på svampar- måla

         Fingerramsa

         Använda luppar 

         Steg 3 ( tillägg )

         Måla kartongsvampar

         Svampmemory

         Svamppussel

 

        Steg 4 ( tillägg )

        Saga

        Sång: Herr Kantarell

         

         

 

         

         

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18