👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 2

Skapad 2021-09-12 22:39 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Grundskola F – 2 Bild
Du ska få lära dig om färger, tekniker, material och verktyg som du kan ha till din hjälp när du skapar i ämnet bild. Vi pratar och diskuterar, ger exempel, jämför: likheter och skillnader. Du kommer även lära dig några begrepp som används inom bildämnet.

Innehåll

Syfte


Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Konkretisering av mål

Under årskursen kommer att arbeta med följande mål:

 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till en egen text (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar

 

Så här ska vi arbeta

Under en bildlektionerna samt även integrerat i svenska och tema kommer du att arbeta med:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex vaxkritor, vattenfärg och lera.
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter.
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra.
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper.
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • koppla ihop bild med arbetsområden inom våra andra ämnen för att illustrera och förstärka kunskaper och färdigheter.
 • koppla ihop bild med svenska för att illustrera berättelser och sagor.
 • teckna, måla och konstruera med hjälp av olika material.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skapa saker/bilder och berätta om dem.
 • använda bild till olika syften tex ritningar och förstärkning av en sagotext.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3