👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnads teknik

Skapad 2021-09-13 09:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Sy klädesplagg och lära sig namnen på verktygen som används i salen och dess funktion.
Grundskola 6 Slöjd
Vi börjar med att träna på hur symaskinen fungerar och dess funktioner. Fortsätter med textilsalens verktyg. Därefter avslutar eleverna terminen med att sy en kjol eller shorts (eget val). Vi kommer under terminens gång också jobba med teoretiska uppgifter, där de kommer få bredare inblick i verktygens historia.

Innehåll

Syfte med projektet

 Undervisningen i ämnet slöjd ska utveckla elevernas kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Det ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Det ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

 

Förmågor att utveckla

 

 

 

Centralt innehåll - Detta kommer du att få undervisning om:

 

 •         Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling och arbetsprocess. Hur delarna i  arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 •   Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Undervisning/arbetssätt – Så här kommer vi att arbeta:

 

 

 • rita ut sitt mönster i rätt storlek - mönsterkonstruktion
 • introduktion av passande materialval för plagget och måttagning
 • att lära sig hur man ritar av ett mönster efter sin storlek
 • att lära sig hur man lägger mönstret på tyget och markerar sömsmån
 • val av olika passande sömmar till materialet
 • att lära sig att följa skriftliga och muntliga instruktioner

 

 

Bedömning – Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

Du har valt rätt storlek till ditt plagg.

Du har koll på vad delarna heter till plagget.

Du ska välja rätt söm t. ex ”sicksack/trikåsöm”.

Du ska kunna använda de vanliga slöjdorden och begreppen som används vid arbetet.

Du ska arbeta så gott du kan och försöka lösa problemen under arbetsprocessen.

Du ska arbeta med din logg.

Du ska ha ett färdigt sytt klädesplagg.

 

 

Elevens delaktighet och inflytande – Vad kan du som elev påverka?

 

Utformning av klädesplagg och material  

Designa och välja form, färg och funktion (symboler, text och detaljer som fickor, knappar m. m)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9