👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2021-09-13 09:37 i Söraskolan Österåker
Planering baserad på Prima matematik 3A
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer utgå från boken Prima matematik 3A, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

 • dela upp tal på olika sätt

 • multiplikation och division med 2, 4, 5 och 10

 • olika sätt att visa naturliga tal

 • om matematikens historia.

 • träna huvudräkning addition

 • addition med uppställning och växling

 • olika sätt att beskriva en matematisk händelse

 

Hur ska vi arbeta?

 • arbeta i primaboken
 • enskilt arbete
 • par/grupparbete
 • genomgångar
 • spel/lekar
 • digitalt med olika appar som Bingel och Skolplus
 • diagnoser

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Prima matematik 3A kapitel 1 och 2

Du kan...

Behöver träna mer
Godtagbart
Mer än godtagbart
Dela upp tal på olika sätt
Multiplicera med 2 och 4
Dividera med 2 och 4
Känna till några olika sätt att skriva tal genom historien.
Addition huvudräkning talområde 0-20
Addition uppställning talområde 0-100
Olika sätt att beskriva en matematisk händelse
Multiplicera med 5 och 10
Dividera med 5 och 10
Att mäta och jämföra volym