👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT på Myrans fritids

Skapad 2021-09-13 10:13 i Bålbroskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Vi kommer att arbeta med IKT (informations och kommunikationsteknik) genom att ge eleverna möjlighet att lära sig använda IPads som ett verktyg. Alla barn oavsett tidigare erfarenhet kommer på ett lustfyllt och lekande sätt erbjudas att prova på olika program och lära sig om nätetik.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

IKT på fritids Myran

 

Tidsperiod

ht 21

 

Vad ska vi lära oss?

 • Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med ökad digitalisering. 
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja
 • att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
 • Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
 • Förmåga till skapande hör till det som eleverna ska lära sig.
 • Kunna använda digitala verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. 
 • Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.  
 • Ge eleverna tillgång till digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling.

Förmågor och Centralt innehåll

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
 • Digitala verktyg för medier och kommunikation.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • En gång i veckan, 1 timme, en eller två pedagoger, 25iPads och storbildsskärmar
 • Vi kommer att använda surfplattorna och arbeta med olika områden genom att lära oss hur olika appar och program fungerar. Producera bilder och filmer, lösa problem, pröva och utveckla idéer.
 • Efter utvärdering av elevernas erfarenheter planeras tillsammans med eleverna att börja utforska kameran och dess funktioner.
 • Det gäller att alltid fråga om lov innan någon fotas och aldrig lägga ut något på nätet.
 • Vi kommer att utforska programmet iMovie och dess funktioner. Pedagogerna är inte experter. Tillsammans med eleverna antar vi utmaningar, prövar olika lösningar och utvecklar våra kunskaper. Vi ser gärna hur elverna lär av varandra. Det är lärande att få lära andra. 
 • På storbilden lyfter vi elevernas bilder och filmer och ser på olika idéer och lösningar. Låter eleverna berätta om hur de tänkt, gjort och lyckats. 
 • För att spela in en film med en början, mitten och ett slut behöver det planeras först.
 • Koppla film till QR-kod så att filmen kan få en mottagare. Eventuellt även andra fritidsavdelningar eller vårdnadshavare. 
 • Fota naturen och dess skiftningar från samma plats under flera veckors tid och se hur årstider påverkar och förändrar naturen. 
 • Fota vad sina fötter har upplevt under en dag. 
 • Filma i slow motion när någon hoppar från olika platser på skolgården. 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Att det blir en film är inte det viktigaste men vore såklart roligt. Att eleverna känner sig trygga med verktyget och känner lust och tillfredställelse i skapandet är större.
 • Att alla elever vet hur och vad som är tillåtet att fota eller filma och att bilderna stannar i kameran och inte läggs upp på nätet. 
 • Har vi lyckats fånga elevernas intresse? Har eleverna samarbetat? Har de stött på problem och lyckats lösa dem. 
 • För att synliggöra lärandet och inspirera andra sätter vi upp foton och visar filmer på storbild på vårt fritidshem, visar andra avdelningar eller kanske t.o.m våra vårdnadshavare.  

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur