👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Regnbågen grön - Projekt_Södra förskolan

Skapad 2021-09-13 13:51 i Regnbågens förskola Hofors
Förskola
En mall att utgå ifrån vid planering av större eller mindre projekt. Den är ett försök att smälta samman dokumentet "Förslag till rubriker i en projektbeskrivning" och Ann S. Pihlgrens beskrivning av baklängesplanering. Ersätt texten i "Rubrik" och "Ingresstext", byt bild och kör igång!

Innehåll

 

Syfte - bärande idéer

Kan jag vara vem jag vill vart jag vill?

Fantisera, skapa, producera, bearbeta och dramatisera i sagornas värld.

 

 

 

 

Innehåll

Rubrik:

"Den gröna världen är full av möjligheter" är baserad på projektet kring skapande i greenscreen och att barnen går på avdelning Grön. Här är allt möjligt!

Syfte:

Denna planering är en fortsättning av projektarbetet "Vägar till språk" med inriktning på kommunikationssätt och uttryckssätt. Vi vill erbjuda barnen en kreativ miljö där de i samspel med varandra skapar, producerar och dramatiserar tillsammans. Vi ska utveckla arbetet med greenscreen, användning av digitala verktyg, skapande, demokrati, drama samt samarbete mellan barnen i olika gruppkonstellationer.

 

Digitala verktyg:

"Digitala medier är olika plattformar och verktyg som kan användas för kommunikation och skapande".

 

Frågeställning: På vilket sätt gynnar användandet av digitala verktyg barnens lärande?

 

Mål

Arbetsplanens mål

(Utgå från utvecklingsområdena i årets arbetsplan. Vilka mål ur läroplanen är det vi särskilt tänker oss att arbeta mot i det här projektet?  Läroplanens mål skriver vi inte här. De läggs till direkt till planeringen med knappen längst ner.)

 

Avdelningens egna mål

(Vilka egna mål formulerar vi? - Skriv här!)

 

Lpfö-18

  • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
  • Fantasi och föreställningsförmåga.
  • Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Hållbar utveckling, Social hållbarhet:

Skapa relationer, Samarbete och samspel, demokrati, respekt, kompromissa, konflikthantering, lyssna och kommunicera, bearbeta känslor och upplevelser. 

 

 Barnens intressen och initiativ

Reflektion tillsammans med barnen. Arbeta med mindre grupper där barnens intressen styr innehållet. Skapa handling, rekvisita, bakgrunder, samla fakta tillsammans med barnen. 

 

Förhållningssätt

Introduktion på ett lekfullt sätt. Barnen ska bli bekanta med att arbeta med/i greenscreen innan fördjupning sker. Reflektion tillsammans med barnen för vidare planering av innehåll. Ställa frågor till barnen. Arbeta med mindre grupper efter intresse av innehåll.

 

Utvärdering

(Vad ska utvärderas? - kriterier)

(Hur och när ska vi utvärdera?)

(En fråga som vi ska försöka besvara när vi utvärderar, men inte i skrift när vi gör planeringen - Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

Genomförande

(Hur tänker ni starta? Hur ska projektet drivas? På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?)

(Vilka aktivteter ska vi göra/föreslå?)

(Hur kopplar vi aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling till vårt projekt?)

 

Dokumentation

(Hur följer vi de processer vi startar med barnen?) 

(Hur samlar och struktuerar vi materialet?)