👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsperiod på Gulan

Skapad 2021-09-13 16:49 i Förskolan Kungsgården Umeå
Syftet under introduktionsperioden är att vi ska ge barnen olika valmöjligheter i miljön och låta de prova på olika upplevelser/ aktiviteter. Vi observerar och analyserar det vi ser barnen gör för att sen komma fram till vad barnen är intresserade av. Vi jobbar hela tiden aktivt med värdegrundsarbete där vi samtalar och läser tillsammans om hur man är en bra kompis. Och att vi lyssnar på varandra både barn och vuxna?? skriv mer här
Förskola
Under introduktionsperioden ska barnen bli förtrogen med förskolans rutiner och miljö. De ska känna trygghet och tillit att lära och leka i förskolan. Vi ska ge barnen olika valmöjligheter i miljön och låta de prova på olika upplevelser/ aktiviteter.

Innehåll

Mål
Att barnen ska känna trygghet, lust och nyfikenhet att lära och leka i förskolan. Vi ska stärka barn och pedagogers relationer.

Syfte

Syftet under introduktionsperioden är att barn och vuxna ska känna trygghet och tillit i förskolans rutiner och miljö. (grundverksamheten) Trygghet och tillit är grunden i allt lärande.

Undervisningsaktiviteter:

Jobba aktivt med värdegrundsarbete genom att: 

 • Läsa kompisböckerna och föra samtal om hur man är en bra kompis .
 • Använda oss av olika filmer på Mediawebben kopplat till värdegrunden.
 • Skapande aktiviteter (kompisteckning/målning)
 • Promenader i närmiljön. 
 • Namnlekar, sånger och gemensamma lekar ute och inne.
 • Erbjuda olika valmöjligheter i miljön och låta barnen prova olika upplevelser/ aktiviteter oberoende av ålder och kön.

Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?

 • Lyfta varje enskild individ och tro på barnets egna förmåga (ex. vid påklädnng, matsituation) 
 • Nyttja  tillfällen i grundverkssamheten under hela dagen för undervisning.

 Dokumentation

 • Vad ska dokumenteras?

Aktiviteter som är kopplade till värdegrundsarbetet på avdelningen.

 • Hur ska personalen dokumentera?

Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observera och analysera vad barnen är intresserade av, för att sen komma fram till undervisningssituationer som ger nya utmaningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18