👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsutflykt ht 21

Skapad 2021-09-13 18:45 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Ha roligt tillsammans i naturen och utforska naturen med hela kroppen och alla sinnen.

Innehåll

Syfte

 • Att möta och upptäcka naturen tillsammans  med nyfikna pedagoger
 • Att få uppleva och upptäcka i sin egen takt.
 • Att få vana att vara ute.

När: 

Tisdagar innanför förskolans gård.

Hur:

Vi går till granen. Sjunger ”Vi öppnar dörren till naturen”.

På vägen dig upptäcka vi tillsammar med barnen. Använder alla synnen. det som finns runt omkring oss.

Går till samlingsplatsen. Gör ”ballongring” och fråga barnen vad det är för färg på din ballong (ryggsäckarna på).

Ett barn hämtar uppdragskorgen och tittar vi på uppdraget och sjunger vi tillsammans.

Efter fikan då leker vi. 

 

När dom kommer ner samlas vi och sjunger avslutning sången ”Hej då skogen”.

 

Dokumentation:

Fota, Filma och anteckna.

Uppföljning:

Varje vecka.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18