👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärlogg Tils förskola, ht 2021, Sigtuna kommun

Skapad 2021-09-14 12:17 i Tils förskola Sigtuna FSK/GR
Förskola
En mall till lärlogg /Tils förskola. För att vi ska få en så likvärdig undervisning som möjligt väljer vi att utgå från en gemensam didaktisk mall. Den har sitt ursprung i vår projektstruktur men är lite omformulerad för att passa in som lärlogg till barnen.

Innehåll

(Kopiera denna mall och lägg in er egen text under rubrikerna, när ni är klara ta bort all röd text innan ni publicerar)

Lärlogg

 

Datum

 

1. Aktivitet /Händelse /Situation: (Syfte, didaktiskt val och tillvägagångssätt)

2. Barnens reaktioner och reflektioner: (Vad gör och säger de, hur resonerar de dvs. hypoteser och teorier.)

3. Barnens lärande: (Vår tolkning, didaktiska val)

Glöm ej att lägga till etikett

Bilder