👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hygienveckor 21/22

Skapad 2021-09-14 13:20 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Vi arbetar alltid på Vitsippan med att lära barnen vikten av att hålla god hygien och om hur detta ska gå till. Under några veckor i September lägger vi extra fokus på detta.

Innehåll

HUR 

- Under samling, i vardagliga situationer, särskilt vid handtvätt innan/efter måltider, efter att vi varit utomhus, i samband med toalettbesök. 

- Under planerade aktiviteter där vi göra olika experiment.

 

VAD 

- Vi har sångsamling med flera sånger om hygien

- Vi arbetar aktivt i vardagen med att lära barnen om vikten av ordentlig handtvätt, att nysa/hosta i armvecket

- Vi gör olika experiment för att förstärka vikten av god hygien. 

- Vi läser litteratur som berör hygien, sjukdomar och att tvätta händerna. 

-Vi ser på filmer som berör ämnet

 

VARFÖR

- För att lära barnen vikten av att sköta hygienen, hålla sig friska och minska risken för att sprida smitta. 

- För att ge barnen en djupare kunskap om baciller och hygien. 

 

MATERIAL:

 

Pelle Svanslös skola om sjukdomar, virus och att tvätta händerna

 

En kompisbok baserad på Barnkonventionen artikel 24 -Att få vård

 

https://coolminds.se/roliga-hemmaexperiment/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SqYBGIUncQ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARbJe9aVH5E

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18