👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument

Skapad 2021-09-14 12:45 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Musik
Eleverna får se och höra olika instrument. Klassen diskuterar instrumentens uppbyggnad och användning. Eleverna kommer att besöka Barbacka där de kommer att få möjlighet att arbeta digitalt med musik.

Innehåll

v 35 - 46

 

Genom undervisningen i  musik får du möjlighet att  utveckla kunskaper som gör att du kan delta i musikaliska sammanhang både genom att själv skapa musik men också genom att lyssna.  Du lär dig hur du kan använda din röst, något musikinstrument och digitala verktyg.

 

Du får möjlighet att lära dig  ämnesspecifika begrepp, termer och symboler som gör att du får möjlighet att tala om musik.

 

Arbetssätt:

Genom bilder, ljud och film kommer du att bekanta dig med olika instrument och hur de låter.

Tillsammans med klassen besöker du Barbacka där du får möjlighet att arbeta med musik digitalt och på olika sätt musicera.

Du får lyssna på musik från olika genre för att få en uppfattning om variation inom musik.

 

 

 

 

Jag bedömer din förmåga att:

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler kopplade till arbetsområdet t ex instrumentens namn och vilka delar instrumentet består av.

Delta utifrån förmåga i sång och musikskapande.

Kombinera musik med andra uttrycksformer t ex bild, film och digitalt skapande. 

Jämföra och reflektera över musik

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Improvisation med sång, dans, rytmik, melodier och instrument.
  Mu  7-9
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel film, drama, dans och rörelse.
  Mu  7-9
 • Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för musikproduktion.
  Mu  7-9
 • Ljud och funktioner hos instrument i olika sammanhang, till exempel i en symfoniorkester och i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Musik och dans som uttryck i några olika kulturer förr och nu, till exempel klassisk musik, folkmusik och rockmusik. Några betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  A 9

Matriser

Mu

Musik och olika uttrycksformer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
Du kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.

Ämnesspecifika ord och begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.

Musik och olika uttrycksformer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar du till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.

Sjunga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Du kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.