👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material - vad allt omkring oss består av

Skapad 2021-09-14 13:34 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Kapitlet ger eleverna kunskap om material, deras egenskaper och användning. Genom ansvarsfullt användande av naturresurser kan vi minska miljöpåverkan, vilket är viktigt att eleverna får bred förståelse för.

Innehåll

Innehåll 

I undervisningen har vi genomgångar, samtal, lyssnar och läser ur grundboken Puls Fysik och Kemi, vi använder filmer från Binogi och NE samt arbetar i arbetsboken.

Mål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättning att  utveckla förståelse för:

- ämnen och materials egenskaper och utseende,

- råvarors förädling till produkter,

- några historiska och nutida upptäcket inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen,

- enkla systematiska undersökningar med planering, utförande och utvärdering,

- dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter,

- tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel faktatexter och film.

Bedömning

Bedömning avser din förmåga att kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och i naturen.