👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2021-09-14 14:05 i Förskolan Sågmyra Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Vi kommer att tillsammans med barnen upptäcka naturen på ett kreativt och lustfyllt vis.

Innehåll

Planering 

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Vi har av tidigare erfarenhet observerat ett stort intresse hos barnen att vistas i naturen, vi vill därför ge barnen utmaningar att lära sig hur man är i skogen och känna till vår allemansrätt.

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Vi vill se en ökad förståelse för naturen, kretslopp, hållbar utveckling mm.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Vi går ut varje Torsdag där vi har planerat uppdrag/aktiviteter.

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Vi ska organisera den planerade utevistelsen och vi ska även planera aktiviteter på förskolan där vi skapar utifrån

materialet vi tagit med från naturen.

 

Vem/vilka ska göra vad och när?

Cassandra förbereder inför Torsdagens aktivitet.

Linn ansvarar för dokumentationen. 

Vi tillsammans planerar inför veckans aktivitet.

 

 


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18