👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstiderna

Skapad 2021-09-14 14:40 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med att lära oss om de fyra årstiderna. Vad är speciellt för varje årstid? Vilka kännetecken har en årstid? Varför har vi årstider?

Innehåll

Tema från v. 36 och framåt

Syfte (Lgr11)

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska och fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

I detta arbete kommer du att få se film, gå ut i naturen, skriva korta faktatexter, rita och måla bilder, lära dig nya begrepp och ställa hypoteser.

 • Vi går ut i naturen och tittar på de olika årstidsväxlingarna.
 • Vi samtalar om vad som händer i naturen utifrån bilderna i NO-boken.
 • Vi fyller i ett årstidshjul.
 • Vi ritar ett träds förändring under de olika årstiderna.
 • Vi utför experiment och ställer hypoteser.
 • Vi skriver faktatexter om svenska djur.
 • Vi skriver faktatexter om årstiderna.

Begrepp - årstid, livscykel, experiment, hypotes

Du visar vad du kan genom att skriva och rita i din bok. Du visar en vuxen vad du gör och du berättar hur du tänker. du deltar i samtal och diskussioner under arbetets gång.

När temat är slut kan du berätta om de olika årstiderna och varför vi har dem. Du kan ställa en hypotes och du deltar i samtal som rör temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3