👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7: Kemins grunder ht-21

Skapad 2021-09-14 15:26 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du kommer att få lära dig hur världen är uppbyggd av atomer. Vi kommer att arbeta med blandningar och separationsmetoder. Då kommer du att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undersökningar.

Innehåll

Vilket material behöver du:
Texter i NE.

Dokument som läggs upp i Google Classroom.

Hur ska du arbeta med ämnesområdet:

 • Du kommer att lära dig följande ord och begrepp: Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, blandning, lösning, emulsion, slamning, atomkärna, neutron, proton, elektron, filtrering, dekantering, sedimentering, kromatografi, destillation, modell och teori.

 • Ni kommer att genomföra undersökningar t ex brännare, blandningar, separationsmetoder. 

 

När pågår arbetet i tid (start och slut): v. 37-41

 

Vad skall du kunna när arbetet är avslutat:

 • genomföra systematiska undersökningar och dokumentera med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, använda brännare och separationsmetoder, 

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad (atomer, protoner, neutroner och elektroner), kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyler, partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft och vatten.

 

Hur skall du visa vad du kan (t.ex. diskussioner, prov, inlämningsuppgifter o.s.v.)

 • Du kommer att planera en undersökning

 • Du kommer att göra ett skriftligt prov i slutet av området.

 • Du kommer även att bedömd på hur du genomför, dokumenterar och drar slutsatser från en undersökning. 

 

Uppgifter

 • Planera undersökning

 • Genomföra, dokumentera och dra slutsats från en undersökning

 • Begreppsprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Åk 7: Kemins grunder ht-21

Undersökningar

Når inte målen
E
C
A
Planera undersökning
Behöver visa att eleven kan planera en systematisk undersökning, med material, genomförande och hur man ska presentera sitt resultat.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra undersökning
Behöver visa att eleven kan genomföra en undersökning på ett säkert sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Behöver förklara resultatet av en undersökning med hjälp av naturvetenskaplig fakta.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökning
Behöver visa att eleven kan presentera sitt resultat.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Prov

Når inte målen
E
C
A
Begrepp
Behöver visa att eleven kan använda de naturvetenskapliga begreppen som hör till området.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.