👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation HT år 4

Skapad 2021-09-14 15:40 i Hannaskolan Grundskolor
Favoritmatematik 4 A
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation är basen för mycket inom matematiken.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
- tolka, beskriva och använda multiplikation 

- visa på sambandet mellan multiplikation och addition och kunna välja det mest effektiva räknesättet i olika situationer.

- visa på sambandet mellan multiplikation och division och kunna nyttja de kunskaperna vid kontrollräkning.

- kunna multiplikationstabellerna och kunna generalisera dem att gälla olika talsorter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar och mattefilmer
 • Självstudier och tillämpningsövningar i boken och på datorn
 • Lösa problemlösningsuppgifter och träna huvudräkning

 

Bedömning

Ni kommer visa era kunskaper och förmågor....
Vid samtal
Vid kapiteltestet
Vid arbete med uppgifter i läroboken, olika arbetsblad m.m.

 

Uppgifter

 • Matteläxa år 4 v. 40

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6