👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2021-09-14 16:20 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 6 Fysik
Allt rör sig! Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. I det här området får du lära dig om rörelse och kraft.

Innehåll

Under fem veckor kommer vi arbeta med kraft och rörelse. Under arbetets gång kommer du lära dig ämnesspecifika begrepp samt att beskriva och förklara fysikaliska samband i din vardag. Vi kommer även läsa om några historiska upptäckter inom fysiken. Utöver detta kommer du få laborera och skriva en labbrapport.  

Konkreta mål 
När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna: 

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall 
 • ge exempel på krafter som påverkar dig i din vardag 
 • förklara gravitationskraft med exempel  
 • förklara friktionskraft med exempel  
 • förklara centripetalkraft med exempel  
 • Känna till några historiska upptäckter inom fysiken 
 

 

Arbetssätt  

För att nå dessa mål, kommer vi på lektionerna att: 

 • ha gemensamma genomgångar 
 • titta på filmer 
 • läsa texter i läroboken gemensamt och arbeta med uppgifter till dem 
 • göra laborationer inom rörelse och kraft 
 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • förklara begrepp inom arbetsområdet och förklara fysikaliska samband 
 • genomföra undersökningar och dokumentera dem 

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig diagnos samt en labbrapport.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6