👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studera en samtida(konstnär).

Skapad 2021-09-14 17:21 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Studera en samtida. Under arbetsområdet introduceras ett urval av nationellt verksamma konstnärer som på olika sätt bearbetar vår samtids aktuella frågor eller estetiska rörelser. Att studera syftar till att på ett undersökande sätt försöka efterlikna(kopiera) ett utvalt verk i flera olika tekniker.
Grundskola 8 – 9 Bild
Studera en samtida. Under arbetsområdet introduceras ett urval av nationellt verksamma konstnärer som på olika sätt bearbetar vår samtids aktuella frågor eller estetiska rörelser. Att studera syftar till att på ett undersökande sätt försöka efterlikna(kopiera) ett utvalt verk i flera olika tekniker.

Innehåll

Studera en samtida.

Under arbetsområdet introduceras ett urval av nationellt verksamma konstnärer som på olika sätt bearbetar vår samtids aktuella frågor eller estetiska rörelser. Att studera en konstnärs verk syftar till att på ett undersökande sätt försöka efterlikna(kopiera) ett verk.

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få lära känna flera nationellt verksamma konstnärer, att utöka sina tekniska  kunskaper i bildbearbetning genom flera olika tekniker..

Arbetet kommer att bearbeta:

-Teckning (blyerts)

-Vattenfärg (tempera block)

-Akrylmåleri

-Collage

-Skulpturalt arbete (kartong och papper huvudsakligen).

Arbetsområdet påbörjas i slutet av januari under vårterminen och fortskrider till början av maj.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9