👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2021-09-14 19:12 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Introduktion av nya barn på yngresidan

Innehåll

1. Undervisningsplanering

För barnen som introduceras hos oss är det första mötet med förskolans värld. För barnen är det viktigt att få lära känna pedagoger, kompisar och miljön, att få skapa relationer och trygghet med pedagoger men också trygghet i förskolemiljön och med övriga barn. När en relation har etablerats och barnen känner sig trygga på förskolan börjar undervisningen av vardagsrutinerna. 

Med vardagsrutiner menar vi toalettbesök, matsituationer (att duka fram och ta undan från sin plats), hygien (tvätta sig själv), vila och hallen (klä på sig själv och ställa/hänga sakerna på sin plats). Vi arbetar successivt med detta för att barnen ska bli självständiga som möjligt samt känna tillit till sin egen förmåga. 

På Tellus bemöter vi varje enskilt barn på bästa sätt efter deras personlighet. Vi är lyhörda, uppmärksamma och stöttar barnen till att våga och prova i alla aktiviteter (den största och mest positiva påverkan på självbilden är just känslan att lyckas). Det är viktigt vad barnen vill och vissa dagar vill eller helt enkelt orkar inte barnet vara med på en aktivitet.

På Tellus lägger vi grunden för empati och förståelse för vad som är rätt och fel genom att vi vuxna hela tiden finns hos barnen och kan se vad som händer. Vi tröstar och hjälper till att reda ut situationer, så att det blir bra för alla barn. Successivt låter vi barnen försöka reda ut sina konflikter själva, men vi vuxna finns till hands om det blir svårt. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Vi observerar barngruppen hela tiden och löser konflikter i gruppen direkt. 

Vi pedagoger har en tydlig struktur och rutiner som vi alla följer, detta skapar trygghet hos både barn och pedagoger.  

Målet är att ge alla barnen på Tellus förutsättningar för att känna sig trygga med pedagoger, kompisar och miljö, träna på grunderna i våra vardagsrutiner och att vi pedagoger skapar möjligheter för delaktighet och inflytande under hela dagen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18