👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading BLIC 1

Skapad 2021-09-14 19:38 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Läsning åk 1
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

We will work with:

 • The connection between the letter sounds and names, as well as phonic blends.
 • The alphabet.
 • To read words and sentences by sounding out and see the word as a whole. 
 • To read simple sentences in well known books.

How?

You will be given the opportunity to learn this by:

 • Reading silently every day.
 • Listen to a book read out loud every day.
 • Guided reading with discussions regarding i.e. what a sentence and full stop is, speech marks and question marks.
 • Borrowing books from our class library.
 • Reading homework
 • Reading comprehension
 • ASL (Att skriva sig till läsning): Writing on tablets or lap tops, individually and in pairs, discovering letter sound and phonic, words, sentences.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska åk1

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan namnge alla bokstäver och veta hur de låter (stora och små) Du kan känna igen vanliga ordbilder till exempel: och, en, ett, du, jag Du kan ljuda ihop bokstäver till ord Du kan läsa enkla ord och meningar
Du kan känna igen fler vanliga ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du förstår det du läser
Du kan läsa korta texter och förstå samt återberätta handlingen
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå samt återberätta handlingen
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva stora och små bokstäver med tydlig handstil
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du har mellanrum mellan orden Du kan skriva/stava enkla ord med och utan bildstöd
Du kan stava enkla elevnära ord till exempel: och, han, som
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Du prövar att skriva för att berätta med och utan bildstöd
Du kan skriva kortare meningar, med och utan bildstöd
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd
Tala, lyssna och samtala
Samtala om frågor och ämnen samt framföra egna åsikter
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i liten grupp
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i halvklass
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i helklass
Berätta om vardagliga händelser
Du kan lyssna en kort stund till högläsning
Du kan lyssna en längre stund till högläsning
Du kan lyssna en lång stund till högläsning och kan återberätta
Ge och ta muntliga instruktioner
Du kan förstå en mycket enkel instruktion
Du kan förstå en enkel instruktion
Du kan förstå instruktioner