👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅKSTÖD -21/22

Skapad 2021-09-15 08:23 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
Förskola
”Forskning om betydelsen av tidig språkstimulans har genomförts i många olika länder, ofta över lång tid. Insatserna har visat sig ha långsiktiga effekter, de påverkar barnens skolresultat också efter flera år. Genom att fokusera på barnens språkutveckling kan förskolan bidra till att stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet, såväl som litteracitet och kreativitet”

Innehåll

Var är vi nu?

Kommunens barnomsorg har beviljats ett statligt bidrag, under ht-21. Pedagogerna ska aktivt arbeta för att stärka barnens språkutveckling, både i barngruppen och med enskilda barn, där vi ser ett behov.

Vart ska vi?

Varje barn ska få det stöd det behöver i sin språkutveckling. Vi vill att alla ska tycka att det är roligt att utveckla sitt språk.

Vad är nästa steg?

Utöver våra planerade språksamlingar, inför vi en daglig ”språkkvart”. Vi börjar med Praxisalfabetet i ett par veckor och fortsätter därefter med Före Bornholmsmodellen.
Dessa böcker använder vi:

 • Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan av Görel Sterner och Ingvar Lundberg
 • Spåkglädje av Anna-Karin Svensson
 • Lärande i sagans värld av av Marie Arnesson Eriksson

Vi kommer även att arbeta med följande:

 • Praxisalfabetet
 • Munmotoriska övningar
 • Fantasitärningar
 • Samtalsbilder
 • Sång
 • Ramsor 
 • Sagor på olika sätt
 • Språklekar
 • Gåtor

Veckans arbete med ”språkkvartarna”, dokumenteras på Unikum varje fredag. Vi synliggör det även i entrén.

Hur har det gått?

Vi hör att barnen sjunger sångerna och läser ramsorna från veckans språkkvart. I den fria leken hör vi hur barnen bearbetar det vi arbetar med genom att leka sagorna vi läst, tex. Bockarna Bruse, Petter och hans fyra getter och Sagan om den lilla, lilla gumman.

Flera av barnens språkljud och uttal har blivit bättre, vilket även föräldrar påtalat i den utvärdering vi på eget initiativ skickat ut till våra föräldrar. I denna utvärdering har vi fått väldigt positiva svar. Frågorna vi ställde var:

-Märker ni på ert barn att vi arbetat extra med språket?
-Hur?                                                  
-Vad tycker ni om upplägget med en språkkvart om dagen?                                                                                          
-
Känner ni att ni blivit delaktiga i arbetet?
-Hur?

Varje fredag har veckans språkkvartar sammanfattats på Unikum, för att göra föräldrarna delaktiga. På så sätt har de kunnat följa upp ramsor, sagor och sånger även hemma. 

När vi avslutat första delen (2,5-4 år) i boken fick barnen hem alla ramsor samlade i ett häfte, även detta har gjort att föräldrar blivit delaktiga i vårt arbete.

Under vårterminen har vi sett ett väldigt ökat intresse för bokstäver hos barnen. Några barn är på väg att knäcka läskoden

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18