👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-09-15 08:08 i Stattena Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi på Dibber Stattena arbetar tillsammans med barnen för en inkluderande och språkfrämjande miljö, vilket leder till en trygg och öppen vistelse på förskolan. Genom att vi lägger en stor vikt på barnens språk, utvecklar deras självständighet och självkänsla. Vi inkluderar även barnens olika modersmål i undervisningen.

Innehåll

Undervisningsplanering

Vad ska läras ut?

Barnen skall ges möjligheter att utveckla sina språkkunskaper på svenska och såväl på sitt modersmål. Majoriteten av barnen på förskolan har ett annat modersmål än svenska och detta utgår vi efter i undervisning med att utveckla samt stödja barnen i sitt språkanvändning. Målen i läroplanen är en stor del av planering för språkundervisning. 

 

Syftet:

Vårt syfte med att arbeta med språk är att utveckla och stimulera barnens språkanvändning samt kommunikationsförmåga med både barn och barn samt barn och vuxna. Detta såväl på svenska som på barnens modersmål. Barn utvecklar sitt språk i samtal och samspel med andra dagligen. Hur ska undervisningen genomföras?

 • Genom att vi aktivt använder oss av vår läshörna och att barnen har tillgång till böcker på deras nivå och högläsning.
 • Vi låna nya böcker varje månad på biblioteket. 
 • Vi skapa och lyssna på QR-koder på barnens olika modersmål med svenska språket i fokus.
 • Använda sig av olika uttrycksformer såsom musikinstrument, sång, bild, rim och ramsor, drama och lek på ett lustfyllt sätt.
 • Genom att använda oss av kroppsspråk och nyanserat talspråk. Benämna och upprepa alla föremål. Tala hela meningar.
 • Genom att använda oss av flanosagor och bildstöd samt TAKK tecken.
 • Vi har ett bra samarbete med vårdnadshavarna och tar emot tips samt inspiration. 
Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter en undervisningssituation kan man ha samling med barnen och visa tillexempel med dokumentation för att sedan diskutera samt reflektera tillsammans med barnen med öppna frågor om vad de tyckte om undervisningen, vad det roligt/tråkigt, vad kan förbättras, har de lärt sig något nytt etc. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Vi pedagoger.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målet med undervisningen är att barnen ska ges möjligheter att utveckla sina språkkunskaper och få intresse att vilja lära sig mer om språk på ett lustfyllt samt lärorikt sätt. Utifrån att vi på Dibber Stattena utgår efter Montessori inriktningen, kommer vi pedagoger vara stöttande och närvarande pedagoger för att barnen ska känna sig trygga och en vilja för att utveckla språket. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18