👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 8 kemi

Skapad 2021-09-15 09:26 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola F

Innehåll

Innehåll

Tidsperiod

Vi läser kemi under hela höstterminen. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Innehållet är uppdelat i sju moment. Den röda tråden genom momenten är att förstå förbränningsreaktioner, hur vanliga fossila och förnybara bränslen bildats och hur de påverkar vårt klimat. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Jag kommer se era kunskaper genom 

  • Aktivt deltagande på lektioner där du ställer frågor och diskuterar
  • Löpande läxförhör på centrala begrepp
  • Laborationer där jag bedömer er laborativa förmåga och användande av laborationsmaterial 
  • Skriftliga dokumentationer av laborationer. 
  • Två skriftliga prov i DigiExam  

 

I kemin bedömer man tre förmågor. Den första är kopplad till laborationer och bedöms främst under laboration och vid efterarbetet av dem. Den andra handlar om att använda kemins begrepp och att förklara kemiska samband kopplad till naturen och samhället. Den tredje att ta ställning i diskussioner. De två sistnämnda kan bedömas i exempelvis laborationers efterarbete, inlämningar, skriftliga prov och muntliga diskussioner. Den första har däremot en praktisk karaktär av problemlösning i stunden och bedöms vid laborationer. Större vikt läggs vid de laborationsrapporter som görs senare i kemiundervisningen 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Material till kemiundervisningen finns i

1, Teams 8X - Biologi - Filer - Kursmaterial

2, Gleerupsplanering via länken:
https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/633455d6-8f66-4ed2-aca0-2e8843bd7bee

 


Tidsplanen nedan är ungefärlig och kan ändras

Om du är hemma sjuk kan du se i planeringen vilket ämnesinnehåll och vilket material som är aktuellt.

 

Vecka

Teori 

Labb 

Vecka 34—35

 

Moment 1. 
Förbränning och hur går kemiska reaktioner till  

 

Förbränning av stearinljus 

36

Moment 2. 

Rena former av kol och metanserien

Laboration destillation (t-röd och vatten)

37

Fortsättning 
Moment 2. 

Rena former av kol och metanserien

 

+ läxförhör 

Laboration destillation (t-röd och vatten)

38

Moment 3. 
Påbörja Kolets kretslopp & fossila bränslen. 

Kol, råolja och naturgas

Laboration ”alkoholers egenskaper”

39


Moment 3. 
Fossila bränslen. Kol, råolja och naturgas 

 

Låda med exempel på fossila bränslen

Raffineringsteate

Laboration ”alkoholers egenskaper”

40

Moment 3. 
Fossila bränslen. Kol, råolja och naturgas 

 

Låda med exempel på fossila bränslen

Raffineringsteate

 

41

Moment 4. 
Kolets kretslopp och växthuseffekten

 

42

PROV MOMENT 1,2 samt 3

 

 

43

Alkoholer 

 

 

 

 

 

 

 

PS!

Jag vill påpeka att material till studier är följande:

- anteckningar på lektionerna 
- PowerPoint som kommer att läggas upp innan proven 

- Gleerupsportal där eleverna har tillgång till läromedel:

 

 Följande kapitel ska eleverna studera ifrån: 

- Kapitel 3 (Fast, flytande och gas)

- kapitel 5 (Kemiska reaktioner)

- kapitel 6 (Eld och brand)

- kapitel 9 ( Kol och kolföreningar)