👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2021-09-15 09:36 i Länna skola Norrtälje
Växter åk 4
Grundskola 4 – 5 Biologi
Du kommer att få lära dig om växter: -varför de ser ut som de gör -om växternas livscykel -hur fotosyntesen går till -vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag -om växter i myter, sagor och konst

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se nedan

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge växters delar
 • sortera växter
 • förklara växters livscykel
 • förklara fotosyntesen
 • utföra experiment och dokumentera
 • använda biologiska begrepp
 • delta i samtal kring texter, filmer, fältstudier och bilder

Det gör jag genom att observera dig när du arbetar, diskuterar och sorterar. Jag lyssnar på dig när du berättar och förklarar. Jag läser dina texter och dina svar i arbetsboken.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på film, utföra fältstudier, göra systematiska undersökningar, göra sorteringsövningar, läsa och skriva om växter och olika naturtyper. Vi kommer läsa och diskutera myter om växter. Vi kommer att samtala och arbeta tillsammans i olika konstellationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Växter

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Växtens delar
 • Bi  4-6
Du kan ge något exempel på växtens delar.
Du kan växtens delar.
Du kan växtens delar och du vet vad de har för uppgift.
Fotosyntes
 • Bi  4-6
Du kan inte berätta om fotosyntesen.
Du visar grundläggande kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett enkelt sätt med hjälp av en bild.
Du visar goda kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett utvecklat sätt och med vissa av biologins ord och begrepp.
Sortera olika växter
 • Bi  4-6
Du kan känna igen några vanliga svenska växter t e x blommor och träd.
Du kan flera vanliga svenska växter. T e x träd, blommor, svampar, mossor.
Du kan flera vanliga svenska växter. T e x träd, blommor, svampar, mossor. Du kan också namnen på några av växterna inom sorters växter.
En växts livscykel
 • Bi  4-6
Du kan inte berätta om en växts livscykel.
Du kan beskriva en växts livscykel i några steg. Med hjälp av en bild.
Du kan beskriva en växts livscykel på ett tydligt sätt.
Utföra experiment och dokumentera
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag har svårt att utföra alla moment då jag ska göra ett experiment.
Jag kan med lite stöd av läraren följa en instruktion, utföra ett experiment och dokumentera mina resultat med text och bild.
Jag kan självständigt följa en instruktion, utföra ett experiment och dokumentera mina resultat.